Rəhbərlik

Ramiz İsayev

İdarə Heyətinin Sədri

 • +994124041591
 • ramiz.isayev@atia-az.az
Ramilə İsrafilbəyova

İdarə Heyəti Sədrinin birinci müavini

 • +994124041591 (199)
 • ramile.i@atia-az.az
Anar Rzayev

İcraçı Direktor

 • +994124041591 (191)
 • anar.r@atia-az.az
Nazim Əliyev

İşlər İdarəsi Rəhbəri

 • +994124041591 (191)
 • nazim.a@atia-az.az
Sənan Cəfərov

Tikinti və İstehsalat Departamentinin Rəhbəri

 • +994124041591 (204)
 • sanan.c@atia-az.az
Əşrəf Şıxəliyev

Xarici Əlaqələr və İnvestisiya Proqlamları Departamenti Rəhbəri

 • +994124041591 (211)
 • ashraf.s@atia-az.az
Nicat Alxaszadə

Marketinq Departamentinin Rəhbəri

 • +994124041591 (191)
 • nijat.a@atia-az.az