Fəxri üzvlər və Könüllülər

Fəxri üzvlük

Fəxri üzüvlük ən ali dərəcəyə mənsubdur.Bu üzvlük tikinti sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə edən və bu üzrə məxsusi xidmətlər göstərən şəxslərə təqdim edilir.Fəxri üzüvlük İdarə heyətinin gizli səsvermə üsuli ilə yekdil qərar əsasında verilir. Üzüvlüyə ilk olaraq ərizə ilə müraciət edildikdən sonra Assosiasiyanın İdarə Heyyəti” tərəfindən 10 iş günü ərzində baxılır.


Könüllülük

Azərbaycan Tikinti İstehsalçıları Assosiasiyasının fəaliyyətində iştirak etmək arzusunda olan tələbələr könüllü kimi təşkilata qoşula bilər. Bununla siz ATİA-nın bir çox tədbirlərində və layihələrinin həyata keçirilməsində yaxından tanış olmaq imkanı qazanacaqsız.